Vilket kom först – hönan eller ägget?

Ja, därom tvista de lärde och man är fri att tro och tycka vad man vill.
Men enligt en teori var det helt klart ägget som kom först.
Enligt denna teori var hondjuret som lade ägget inte alls en höna men vad som hände var att det blev det en mutation hos fostret i ägget, som gjorde att avkomman som kläcktes var mer lik en höna än sin mor och far.
Alltså kom ägget först och det som kläcktes blev en ”höna”, eller åtminstone något som efter några generationer eller betydligt längre tid kanske kan liknas vid en sådan…