Förena nytta med nöje

Nu börjar det spira i gräsmattorna och i många trädgårdar börjar maskrosorna dyka upp.
Se dem inte som ogräs – de är en vitaminkick för hönsen och alldeles gratis.
Har du ett överflöd av maskrosor, kan du ta en kniv och skära av hela roten med rosetten intakt. Perfekt att slänga in i hönsgården eller skära ner till småbitar och ge till kycklingarna. Rotbiten kan rivas som en morot och ges till djuren den också.