Höns med förväntan

Man kanske kan tro att hönsen mest bara går omkring och ”är” men vid senare års forskning har man kommit fram till att de värdesätter vissa saker mer än andra och att de har troligen även har förväntningar och förhoppningar om vad som skall komma att ske.
Höns är ju som vi alla vet rätt smarta djur och dessutom ganska läraktiga.
I ett försök lärde man en höna att om hon hackade på en prick, fick hon vad hon ville ha.
Man testade sedan hur högt hönan värdesatte det hon vill ha, genom att se hur ihärdig hon var att hacka på pricken, för att få något att hända.
På så sätt lyckades hönan förmedla till forskarna, att hon tyckte att det var värt att jobba extra för vissa saker.
T ex var hon beredd att jobba jättemycket för att få en dörr att öppnas, så att hon kunde få gå och sprätta i halm.
Förutom att vi förstår att höns måste få sprätta, betyder det också att hönan kan förstå att hon kan skapa en framtida händelse av något hon gör nu.