Mareks sjukdom

Mareks sjukdom, även kallad ”hönsförlamning” har fått sitt engelska namn från herpesviruset som orsakar sjukdomen ”Marek’s disease virus”  ”MDV” . Sjukdomen finns över hela världen.

Den smittar inte till däggdjur och är alltså inte farlig för oss människor men kan i sällsynta fall även ses hos vaktlar, kalkoner och gäss.

I Sverige är Mareks sjukdom sällan ett problem i kommerciella besättningar eftersom fåglarna i dessa vaccineras som nykläckta kycklingar, eller slaktas innan de hunnit utveckla sjukdomen. 

Tyvärr är Mareks sjukdom däremot en vanlig sjukdom i hobbyhönsbesättningar.

Det är en ganska tragisk sjukdom när den bryter ut, eftersom det inte går att behandla sjuka djur och dödligheten hos djur som insjuknat är mycket hög. 

Det som gör den speciellt svårhanterad, är att smittade djur och djur som överlevt sjukdomen, inte själva behöver vara sjuka men de kan ändå fungera som smittbärare och sprida sjukdomen under hela sitt liv.

Smittar via damm

MDV viruset förökar sig i fjäderfolliklarna hos smittade höns och sedan sprids viruset via dammet i hönshuset.

Därför blir den viktigaste smittvägen för höns eller kycklingar att de andas in dammet som far omkring i hönshuset och de flesta höns och tuppar har smittats redan som kycklingar.

MEN  det är långt ifrån alla smittade djur som blir sjuka!

Fågeln kan befinna sig i en s k ”latent fas”  den är smittad men har inte blivit sjuk.

Vissa djur kan befinna sig i den latenta fasen hela livet. De bär smittan, lider inte av den och blir inte sjuka.

Såvida inte viruset plötsligt aktiveras för då blir de dödligt sjuka i Mareks sjukdom.

Olika virusformer slår olika hårt

MDV finns som olika aggressiva former eller virusstammar. Dessa delas in i milda, aggressiva och högaggressiva former.

De olika formerna är olika sjukdomsframkallande. Än så länge har man ännu inte sett några tydliga tecken på att den mest aggressiva virusvarianten finns i Sverige.

MDV viruset har hög överlevnadsförmåga. Man vet att det kan överleva under flera månader i runt + 20 grader och i flera år om temperaturen är runt +4 grader.

Symptom

Symptom på MDV kan ses tidigast på kycklingar som är 4 veckor men det vanligaste…

Detta är ett utdrag ur artikeln, du kan läsa hela i tidningen Höns som hobby nr 2/2019! klicka här för att beställa.