Dvärgkochin - fjäderbollen från Kina

Dvärgkochin är en mycket populär hönsras.
De kan beskrivas som runda små fjäder-bollar. Om man hanterar dem med lugn och varsam hand, blir de lätt tama. Rasen passar såväl nybörjare, yngre höns-intresserade som utställningsentusiaster med prispallen i sikte.
Dvärgkochin är alltså en populär ras och är också en av de raser som finns i flest färger.

De kommer från Asien och dess väg till Europa finns väl dokumenterad...

Dvärgkochin härstammar ursprungligen från Kina och kom till Europa i form av ett krigsbyte.
Det berättas att en engelsk officer såg hönsen vid en belägring av Sommarpalatset i Peking 1860. Han tog hand om några av hönsen och de hamnade strax därefter i England.
Avkommorna från detta krigsbyte, visades för första gången upp på Kristallpalatsutställningen i London 1863 och de ansågs då vara en stor sensation.
Det engelska namnet på dvärgkochin är en beskrivning av deras härkomst och de kallas där ”Pekin bantams”

Dåtidens dvärgkochin var dock väldigt olika de små runda fjäderbollar med kraftig benbefjädring som vi ser idag.
De var då mer lika vanliga höns, med en betydligt mer högrest typ, hårdare fjäderstruktur och avsevärt mindre benbefjädring än den hos dagens dvärgkochin.
Dessa små höns fick tyvärr ganska snart problem med fertiliteten, vilket man förmodade berodde på inavel.
De få kycklingar man fick fram, var klena i tillväxt och dåligt befjädrade. Detta trots att man enligt uppgift ganska omgående gjorde flera nya ”importer” från Kina, av både gula och svarta ”Pekins”.
Problemet med inavel kvarstod dock och för att det gjorda avelsarbetet inte helt skulle gå till spillo, valde man att korsa in olika sorters dvärghöns, bland andra benbefjädrade.

Flera dåtida framstående uppfödare började nu hjälpas åt för att försöka rädda rasen och det berättas att det förekom utbyte av avelsdjur mellan flera länder, bl a med uppfödare i Amerika.

Fortsättningen på denna artikel hittar du i nr 4/2019 av tidningen Höns som hobby

Laxfärgad höna med kycklingar
Laxfärgad höna med kycklingar, Foto: Lotta Ek

Vit höna
Vit höna, Foto: Lotta Ek

Guld Svart Vetefärgad höna
Guld Svart Vetefärgad höna, Foto: Lotta Ek

blank
Foto: Lotta Ek

Pärlgrå höna
Pärlgrå höna, Foto: Lotta Ek