Räddningen kan vara nära

Om allt går som planerat kanske det fr o m nästa år kan bli ­enklare att hålla hobbyhöns!

Röda hönskvalster är ett riktigt gissel för både höns och hönsuppfödare.
För några år sedan fanns det ett antal godkända ohyre­preparat att tillgå. Men då dessa plötsligt stoppades för användning till livsmedelsproducerande djur, utan att nya fanns att tillgå, blev läget för hobbyhönsägarna i det närmaste desperat.

Många uppfödare har tvingats kasta in hand­duken i den ojämna kampen mot kvalstren medan andra har reagerat med varierande uppfinningsrikedom.
Preparat som inte är godkända för höns i Sverige har köpts in från andra länder – där de ännu inte stoppats, ohyre­medel till andra djur t ex hundar, katter och illrar har används och ett flertal växtbaserade preparat har testats, med varie­rande resultat. Kvalsterfällor har gillrats, inventarier rivits ut, hönshus eldats upp och dammet från kieselgur har stått som en dimma bland sittpinnar och värp­reden.
Troligen har även ett antal potientiella nybörjare snubblat över de drabbades förtvivlade nödrop på sociala medier, och avskräckta valt att avstå från en ny och in­spirerande hobby.

Ganska nyligen kom dock ett preparat för stora värphöns- besättningar som heter Exzolt.
Det är ett receptbelagt medel (måste skrivas ut av veterinär) som ges till hönsen via dricksvattnet vid två tillfällen och resultaten skall enligt uppgift vara mycket goda!
Det uppges verka snabbt och påverka kvalstren på ­flera sätt. Bl a annat genom att bryta äggproduktionen hos honkvalstren och dödlig­heten hos de kvalster som sugit blod uppges vara nästan 100 procent.
Medlet skall kunna ges under äggläggning och man tror att eftersom dödligheten hos kvalstren vid korrekt dosering är så hög, bedöms problemet med att kvalstren blir resistenta mot den aktiva substansen vara liten.

Så långt verkar allt fantastiskt men problemet för hobbyhönsbesättningar har hittills varit storleken på förpack­ningen, för att inte tala om priset!
Minsta förpackning har varit 1-litersflaskor och en ­sådan har räckt till att behandla ca 5000 2-kiloshöns (två behand­lingar) till en prislapp av nästan 10.000 kronor!
Öppnad förpackning har 1 års hållbarhet.

Men eftersom jag ryktesvägen fick höra att…
Fortsättningen på denna räddningen kan vara nära hittar du i nr 4/2019 av tidningen Höns som hobby