Om över 100 hönsraser, del 2

Varför heter hönsen som de gör?
Ibland kan man fundera över varför heter hönsen som de gör, man kan av uttalet ibland ana från vilken världsdel de kommer ifrån och många gånger är de faktiskt namngivna efter staden, regionen eller landet som de härstammar från eller där de ”först hittades".
De kan också som i Araucanans fall ha döpts efter ett folkslag (Araucaindianer = spanjorenas namn på Mapucheindianerna som hade dessa grön/blåäggsvärpande höns) eller efter grundaren/uppfödaren som avlade fram rasen.

Två exempel på uppfödare som döpt sina raser efter sitt namn är:
Sir John Sebright, England (1767-1846) som tog fram urdvärgen Sebright. Sebright är den hönsras som har dem mest exakta fjäderteckningen och är en av de få hönsraser där tupparna helt saknar hals- och sadelhäng.

Oscar Vorwerk, Tyskland (1865-1933) som tog fram den kontrastrika hönsrasen Vorwerk en kombinationsras för ägg och köttproduktion.

Naturligtvis är det för en erkänd uppfödare fritt att namnge sina raser hur man vill.

Den svenske prästen Martin Silverudd (1927-1986), tog fram flera svenska produktionsraser för mindre svenska äggproducenter och skulle fungera som ett hållbart alternativ till de amerikanska hybridhönsen som efter 2:a världskriget började importerades till Sverige via patent. Vårt land importerar fortfarande största delen av våra värp- och kötthybrider enligt liknande hemliga recept, vilket innebär att det snabbt kan bli kännbara konsekvenser om denna import av någon anledning plötsligt skulle upphöra. En hybrid är nämligen inte en ras som tål att korsas med en liknande hybrid för att få fram en liknande avkomma, utan en korsningseffekt av flera olika raser enligt ett korsningsprogram som sträcker sig över flera generationer.

De så kallade Silveruddsraserna är:
Fiftyfive Flowery – värpras skapad 1955, därav första delen av namnet. Andra delen kommer av att rasen är ”blommig” d v s vitfläckig.
Isbar – grönäggsvärpande kombinationsras, skapad 1960
Queen Silvia– Värpras skapad 1960
Silverudds blå – Blåäggsvärande värpras från 1980-talet
Smålandshöna – Könsvisande värpras, skapad på 60-talet

Hönsraser efter städer och områden

Andalusier – området Andalusien i södra Spanien
Appenzeller – kantonen Appenzeller i södra Schweiz
Barnevelder – byn Barneveld i Nederländerna
Faverolle – från den franska byn Faverolle
Gotlandshöns – svensk lantras från Gotland
Hedemorahöns – återfanns i en by nära Hedemora
Houdan – efter ett område i norra Frankrike
Maran Svart koppar– efter staden Marans i Frankrike
Orpington – efter byn Orpington i England
Paduan – efter den italienska staden Padua
Rhode Island Red – delstat i USA
Sumatra – ö i Indonesien
Sussex – grevskap i England
Welsumer – efter staden Welsum i Nederländerna

Klicka här för att fortsätta på del 3

Klicka här för att komma till del 1