Var rädd om dina gamla avelsdjur

Visst är det lockande att byta ut de gamla avelsdjuren mot nya snygga ungdjur.

Men tänk på att du vet vad du har men inte vad du får.

Ett tips är att alltid märka upp djuren med årsringar, oavsett om man tänker ställa ut dem på utställning eller inte.

Orsaken varför djuren bör vara ringade är att man skall veta vad man har att jobba med om man ”behöver backa” i aveln.

Vi säger att du köpt in en ny och jättefin avelstupp. Du använder honom i avel men upptäcker två år senare att hans avkomma bär på en egenskap som inte är önskvärd.

Då har du plötsligt flera års djur att hålla reda på och försöka redan ut vem som är släkt med vem.

Men har du ringat dina djur, så att du ser vilka av dina avelsdjur som är från din gamla avelsstam, har du möjligheten att försöka sätta ihop ursprungsgruppen igen.

Då kan du kanske få samma kombination som du hade för tre år sedan och inget värdefullt avelsarbete har gått förlorat, du har bara förlorat tid.

Du kan läsa mer i tidningen Höns som hobby nr 2/2019! klicka här för att beställa.

Silverhalsad Kraienköppe avelstupp