RASPRESENTATION OM RASEN BANTAM
Den här artikeln beskriver en pigg, nyfiken och trevlig dvärghönsras.
Rasen Bantam är mycket gammal och hör till de allra minsta höns­raserna.
Den räknas till de s k ur­dvärgarna, vilket innebär att den är unik i sitt slag och inte har någon mot­svarighet bland de stora höns­raserna.

Bantam som ras har en lång historia och eventuellt kan det vara en av våra nu levande äldsta dvärghönsraser.
Därför har det av naturliga skäl blivit många som under årens lopp gjort anspråk på att stå för vaggan av ­denna internationellt populära och omtyckta ras.

Kärt barn har många namn. Men dess popularitet har gjort att den heter olika i olika länder, vilket kan bli ganska för­villande.
I England heter rasen ”Rosecomb”, efter rosenkammen. Där passar benämningen ”bantam” inte så bra, eftersom ordet på engelska är benämningen för dvärghöns i allmänhet.
I Tyskland heter rasen ”Bantam” precis som hos oss, efter en hamnstad/­provins på ön Java.
I Frankrike kallades dessa små höns tidigt ”Java” – efter ön med samma namn.
I Nederländerna fick rasen 1919 namnet ”Javakriel”, vilket fritt översatt betyder ”dvärghöns från Java”.

”Bantam” var tidigt en allmän beteckning för ett flertal ”allmänna dvärgraser” och eftersom dessa under historiens gång, till skillnad mot stridshönsen, inte haft något större ekonomiskt värde, finns inte så mycket skriftlig information att tillgå, utan de ansågs mest som ”barnens husdjur”.
I samband med ett arvskifte i England år 1483 beskrivs några dvärghöns med liknande utseende som dagens ­Bantam och de kan mycket väl ha funnits där långt innan dess.

Genom den internationella namngivningen tror man sig kunna spåra dem till hamnstaden Banten (som även skrivs Bantam) på ön Java i Asien. Hamnen och området var tidigt en viktig knutpunkt för internationell handel och det verkar ganska troligt att det även var den vägen som rasen via sjömän tidigt hittade sin väg vidare ut i världen.

Kropp och hållning
Rent utseendemässigt är det…

Du kan läsa mer om hur en Bantam skall se ut och vad som i övrigt utmärker denna lilla nyfikna hönsras i nr 1/2021 av tidningen Höns som hobby