Rovdjurssäkra MELLAN rastgårdar och boxar

Ofta tänker man bara på att skydda det yttre skalet av rastgården mot rovdjur men man glömmer att säkra MELLAN avdelningarna.

Men om olyckan skulle vara framme och ett rovdjur kommer in i en rastgård: Hur ser skyddet ut i övrigt?

Då ska du ställa dig frågan om vad som egentligen kan hända om du till exempel skulle få in en mink, mård eller iller i en av dina boxar har den sen fritt fram att ta sig in i nästa avdelning också?

Glöm inte att tänka igenom om du stänger inne eller ute.

Att stänga in höns kräver inte alls samma som att stänga ute rovdjur!

Säkra din hönsgård mot rovdjur
Mård (Martes martes)

Det är viktigt att säkra mellan avdelningar eller boxar, så blir förlusten inte lika stor om det som inte får hända, händer.

Glöm inte där nätet slutar mot marken och taket…

Att säkra din hönsgård mot rovdjur finner du i Höns som hobby nr 2! klicka här för att beställa.