Varför får jag inte ge ägg till mina kycklingar?

Varför jag inte ge ägg till mina kyckling?

Höns gillar när det bjuds på något gott!

Troligen upptäckte de därför ganska tidigt i historien att det kunde vara en fördel att hålla sig i närheten av oss människor.

Där fick de inte bara skydd mot vilda djur, utan kunde också hitta någon smula som ramlat ner eller lämnats kvar.
Intresset var säkert ömsesidigt – för säg den som inte skulle vara intresserad av att byta sopor mot ett härligt frukostägg!

Men tyvärr är det inte längre riktigt så enkelt.
För när människan manipulerar om spel­reglerna och lägger sig i näringskedjorna, kan det i vissa fall bli väldigt fel.

Vad är det då som har ändrats sedan förr?
Vårt tankesätt om utfodring av djur som vi själva i vår tur äter, fick sig en tänkvärd törn på 1980-talet, när man i England började misstänka att kor som utfodrats med kött och benmjölsprodukter, ”smittats” av proteinkällorna i sitt foder och utvecklade ”Galna kosjukan”/BSE).

Detta var illa nog. Men allt blev betydligt mer skrämmande, när man kom fram till ytterligare ett misstänkt samband!
Forskning visade att människor som ätit BSE-smittat nötkött – i sin tur verkade utveckla en mänsklig variant – den för människor dödliga hjärnsjuk­domen, Creutzfeldt-Jakobs.
Ev kan orsaken berott på dålig uppvärmning vid tillverkningsprocessen, man är fortfarande inte riktigt säker.
Hur som helst resulterade dessa nya hemska erfarenheter snabbt i nya regler.

Fr o m 1986 innebär detta att vi i Sverige (och senare inom hela EU) inte längre får använda animaliskt protein, t ex kött, blod och benmjölsprodukter i foder för produktionsdjur. Man införde även en förstärkt spår­barhet för livsmedel, för att kunna spåra var våra livsmedel kommer från och för att vid behov kunna spåra bakåt i hela produktionskedjan.
Som ett resultat, får man i Sverige inte använda mat­rester från ett privat kök eller hushåll som foder till livsmedels­producerande djur, om det kan innehålla animaliskt protein.
Det räcker med att det som kommer från köket innehåller små mängder animaliskt, eller att det finns risk för att det har kommit i kontakt med något animaliskt, för att det ska vara förbjudet.
Detta gäller alla typer av animaliskt matavfall, inklusive använd matolja, som kommer från restauranger, storkök och andra typer av kök som centralkök och hushållskök.

Du får därför inte utfodra andra produktionsdjur än pälsdjur med matavfall.
Produktionsdjur är i detta fall djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, fjädrar, skinn eller andra produkter.
Till livsmedel räknas bland annat kött, mjölk och ägg.

När det gäller rester från livsmedelsindustrin, d v s de som tillverkar livsmedel för oss människor finns andra regler.

Här finns ett krav på att djurfoder till livsmedelsprodu­cerande djur enbart får tillverkas i speciellt registrerade eller speciellt för ändamålet godkända fodertillverkningsanläggningar.

Nu kommer den stora frågan – vad i all sin dar har detta att göra med våra hobbyhöns???
Jo, höns räknas i regelverket alltid som produktionsdjur, d.v.s man utgår enligt regelboken alltid från att någon kommer att äta ägget eller köttet från hönan eller tuppen.
Hobby­höns går enligt Jordbruksverkets regler under samma regler som t ex kor, får och grisar.
Det hjälper inte att…

Du kan läsa hela artikeln ”Varför får jag inte ge ägg till mina kycklingar?” i tidningen Höns som hobby nr 1/2020! Klicka här för att beställa