Vad är det vita i hönsbajset?

Fråga
Jag har hört att det vita i hönsbajset är
fåglarnas urin, stämmer det?

Svar
Ja, höns kissar inte som däggdjur, d v s de producerar inte rinnande urin.
Deras njurar producerar istället urinämnen i fast form och det är ”det vita” i hönsbajset.
Man tror att detta är en utveckling hos fåglarna för att de skall ha låg egenvikt när de skall flyga. Rinnande urin vägen ju betydligt mer än en liten vit klick.
Detta gör även att fåglar inte behöver dricka lika mycket.

Däremot måste man tänka på att en äggläggande höna gör av med mycket vatten, eftersom ägget som hon lägger till stor del består av vatten.
Om inte hönan har tillgång till vatten, måste hon för att överleva försöka dra ner på sin äggproduktion. (De ska naturligtvis oavsett orsak, alltid ha tillgång till friskt vatten).