Om över 100 hönsraser, del 6

Förteckning över stora hönsraser
Amerikansk leghorn
Amrock
Ancona
Andalusier
Araucana
Spetshättad Appenzeller
Australorps
Ayam Cemani
Barnevelder
Bielevelder
Brahma
Brakel
Breda
Bohus-dals svarthöna
Crévecoeur
Croad Langshan
Danska lanthöns
Dorking
Dresdner
Engelsk Araucana
Faverolle
Fiftyfivw Flowery
Friesenhöns
Fönix
Gamla Engelska stridshöns
Hamburger
Hedemorahöna
Houdan
Holländska Vithätta
Indiska stridshöns
Italienare
Jersey Jätte
Kochin
Kraienköppe
La Bresse
Lakenfelder
Langshan
Legbar
Luttehöns
Malay
Maran Svart koppar
Minorka
Orpington
Vitkindad Spanier
Moderna Engelska Stridshöns
New Hampshire
Niederrheier
Norska Järhöns
Nakenhals
Orloff
Orpington
O-Shamo
Paduaner
Plymoth Rock
Purrhöns
Rheinländer
Rhode Island Red (RIR)
Satsumadori
Schindelaar
Silkeshöns utan skägg
Silkeshöns med skägg
Skånsk Blommehöna
Sultan
Sumatra
Sundheimer
Sussex
Svarthöna
Thüringer Skägghöns
Tjeckiska lanthöns
Tysk Sperber
Vorverk
Welsumer
Wyandotte
Yamato Gunkei
Yokohama
Östfrisiska Möwen

Förteckning över fördvärgade hönsraser
Dvärg Amrock
Dvärg Ancona
Dvärg Andalusier
Dvärg Araucana
Dvärg Australorps
Dvärg Barnevelder
Dvärg Bielefelder
Dvärg Brahma
Dvärg Brakel
Dvärg Croad Langshan
Dvärg Dresdner
Dvärg Engelsk Araucana
Dvärg Faverolle
Dvärg Friesen
Dvärg Fönix
Dvärg Gumphöns
Dvärg Hamburger
Dvärg Houdan
Dvärg Hollänsk Vithätta
Dvärg Indiska stridshöns
Dvärg Italienare
Dvärg Kastelianer
Dvärg Kraienköppe
Dvärg Lakenfelder
Dvärg Langshan
Dvärg Legbar
Dvärg Luttehöns
Dvärg Malayer
Dvärg Maran
Dvärg Minorka
Dvärg New Hampshire
Dvärg Nederrheiner
Dvärg Nakenhals
Dvärg New Hampshire
Dvärg Orpington
Dvärg Paduan
Dvärg Plymoth Rock
Dvärg Rheinländer
Dvärg RIR
Dvärg Silkeshöns
Dvärg Spanier
Dvärg Sulmtaler
Dvärg Sumatra
Dvärg Sundheimer
Dvärg Sussex
Dvärg Vorwerk
Dvärg Welsumer
Dvärg Yokohama
Dvärg Wyandotte

Klicka här för att starta på del 1

Klicka här för att komma till del 5