Tamhönans historia

Dagens tamhöns härstammar i huvudsak från den röda djungel-hönan (Gallus gallus, tidigare även kallad Bankiva-höna).

LaFleche

Djungelhönan återfinns fortfarande i vilt tillstånd i djungelområden i Indien och Sydostasien.

Det finns inga säkra källor för när tamhönsen kom till Sverige men genom fornlämningar, ortsnamn och äldre litteratur, tror man att det var för ca 2000 år sedan.

Det är lätt att tro, att man för en sådär hundra år sedan enbart kläckte fram ett fåtal kycklingar under några få ruvhönor, på gårdarna ute på landsbygden.

Men redan på den tiden hade man kommit igång med stora kläckningsanstalter i Amerika och här hemma i Sverige kunde man redan då köpa sin kläckmaskin på postorder.

Om vi tar oss en bit utanför Sverige och betydligt längre tillbaka i tiden t ex till Egypten och Kina för en så där 2000 år sedan, var man mycket tidig med att kläcka fram kycklingar artificiellt, d v s utan ruvande hönor.

Europeiska resande, som fått tillträde till s k egyptiska ”kläckningsanstalter” har berättat att ”de bestå av smala, underjordiska rum, som uppvärmdes med ugnar, vilka eldades utifrån kunde kläcka 90.000 ägg – per gång!

I tidernas begynnelse hölls höns dock med ganska stor säkerhet inte för att få tillgång till deras ägg och kött, utan de fyllde istället helt andra funktioner t ex inom olika religiösa syften.

För tvärtemot vad man kanske kan tro, var det i begynnelsen tupparna som ansågs mer värdefulla än hönorna, eftersom tupparna kunde användas för tuppfäktning.

Men i mitten av 1800-talet hände något viktigt i Europa.

Med drottning Victoria i spetsen, förbjöd Parlamentet i England tuppfäktning på grund av djurskyddsskäl Lagen gällde både för England och tillhörande kolonier.

Nu kom det att hända grejer…

Läs den spännande fortsättningen om hur denna världsomvälvande händelse blev startskotten för alla de fina hönsraser vi ser idag.

Artikeln finns i Höns som hobby 3/2020 och sträcker sig till slutet av 1800-talet.

I nästa nummer av Höns som hobby 4/2020 beskrivs tamhönsens historia från början av 1900-talet till nutid.