Vad är rätt pris för ett ägg, en kyckling, höna eller tupp?

Det beror ofta på vem du frågar – köparen eller säljaren….

När man skall köpa eller sälja något i allmänhet är det ofta tillgång och -efterfrågan som styr.

Kycklingar i kläckmaskin

Men när det gäller djur och då framför allt de som hålls som hobby, är det många andra faktorer som också måste få spela in.
När det t ex gäller försäljningspriset, kan det bli högre om djurägaren helst inte vill sälja djuret men det kan också bli väldigt lågt eller t.o.m gratis om ägaren har platsbrist eller bara är ute efter att djuret skall få ett nytt och bra hem.

Säljaren begär vad han vill och köparen handlar om det verkar vettigt och priset motsvarar det ändamål som djuret skall användas till.
Det är troligen på grund av just detta som det kan vara så olika åsikter om vad som är ett vettigt pris. Säljare och köpare kanske helt enkelt har olika uppfattning om djurets uppgift i den nya flocken.

Den här artikeln förklarar orsaken till varför priserna kan variera så mycket på olika ägg, olika kycklingar och olika hönsraser.
Hur tänker en säljare när han bestämmer priset på en höna?
Varför kan priset variera så mycket mellan djur som är lika gamla och nästan ser likadana ut?
Varför har olika uppfödare så olika priser på sina djur?
Vad betyder livpris?
Vad är det för skillnad på uttrycken rasren och rastypisk?
Vad är det köparen tror att han köper?
Hur bedömer man om priset man betalar är rätt?
Vad betyder det att en kyckling säljs som osorterad och varför i all sin dar blir vissa kycklingar efter några veckor plötsligt dubbelt så dyra?
Och hur var det nu: Vad är egentligen ett rimligt pris att betala för en tupp???