Europautställningen 2018.

I slutet av 2018 åkte vi ner till Herning i Danmark för ett besök på Europautställningen för höns,  simfåglar, rasduvor, kaniner, marsvin och burfåglar.

Nästa gång blir det Österrike som står värd

Mässan återkommer vart 3:e år och hittills arrangerats i länderna Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sverige är inte ett aktuellt värdland, då vi här har högre smittskyddsregler och därför inte kan ta emot höns från andra länder.

Att mässan arrangeras så nära som Danmark räknas också till ovanligheterna!

Senast den hölls så nära var för 33 år sedan!

(Den skulle hållits i Danmark även 1995 men fick då p g a fågelinfluensa ställas in med kort varsel).

Under tre dagar fick besökarna möjlighet att se över 10.500 höns, 8.100 rasduvor, 8.500 kaniner, burfåglar och marsvin samt möta svenska och internationella uppfödarvänner från 25 länder.

Väl hemkomna var vi fyllda av nya idéer, hade fått flera nya vänner och många härliga minnen.

År 2021 kommer utställningen arrangeras i Österrike, 2024 i Tjeckien och 2027 i Holland.

I Sverige brukar det varje år hållas ett flertal lokala hönsutställningar och på senhösten brukar det bli dags för den stora National-utställning (SM). Förra året hölls den i Halmstad.

Entremontern
Det var välbesökt i den svenska montern
Sebright tupp
Engelsk araucana, vetefärgad höna
Pygme krävduva
Augsburger (tupp)
La Fleche (tupp)
Kanin, Engelsk scheck
Holländsk Vithätta vit svarthuvad (höna)
Holländsk Vithätta gul (tupp)
Silkeshöns (tupp)
Svensk Svarthöna (tupp)
Asil (tupp)
Sulmtaler (höna)
Ardenner Kahlhühn (tupp)
Marsvin, American crest
Smaragdand
Gimpelduvor